Café Geert


Reglement en Etiquette


Hygiene is een van de belangrijkste afspraken. Zorg steeds voor een verzorgd voorkomen.


Groet (buig) wanneer:

Je de tatami betreedt of verlaat, steeds met gezicht naar de tatami.

Je begint en stopt met oefenen met je partner.

Je iets aan de lesgever vraagt.


Bij het begin van elke training begint en/of eindigt met een opstelling volgens graad aan de                                                    rand van de mat. Rechts vooraan staat de hoogst gegradueerde (Sempai) van de groep. 
De Sempai zorgt dat de leerlingen coorect staan opgesteld en verzorgt het groeten. Tegenover de groep staat de leraar of Sensei. 
De Sensei geeft een teken. Allen gaat in za-zen zitten,  linkerknie eerst. De Sempai zegt: "Mokuso". Allen sluit de ogen, mediteren, maken de geest leeg. De Sempai zegt: "Mokuso yame". Allen doen de ogen weer open. De Sempai zegt: "Sensei ni rei" Allen groeten elkaar door beide handen gelijktijdig voor zich op de mat te plaatsen en te buigen. De groep past zich aan aan de snelheid van het buigen van de Sensei. De Sempai zegt:  "Ge-ritsu". Allen gaan staan, Rechtervoet eerst. De Sempai zegt: "Rei"; Allen groeten staand door een staande buiging te maken met de handen op de bovenbenen. Na de les wordt de bovenstaande groetceremonie herhaald.


Kom niet te laat op de training. Indien je te laat bent wacht je buiten de tatami tot de Sensei toelating geeft om de tatami te betreden. Het is niet toegelaten zonder toestemming van de Sensei de tatami te verlaten.


Spreek de zwarte gordel aan met "Sensei".


Roken, kauwgom, eten of drinken is verboden op de tatami. Nuttig geen alcoholische dranken voor de training.


De leerlingen dragen een zwarte jiu-jitsu gi met de officiële clublogo’s of met officiële rood t'shirt. Zorg dat je jiu-jitsu gi steeds proper is.


Draag geen juwelen of scherpe voorwerpen. Nagels van handen en voeten moeten kort en proper zijn, zodat je de partner hiermee niet kan verwonden.


Het verhogen van graad  of band kan gebeuren na het behalen van het aantal trainingen per graad en het aantal stages per graad. Een stage telt mee voor twee trainingen. Het aantal stages wordt beperkt tot 1 stage op 10 trainingen. De Sensei geeft na het behalen van de voorwaarden de toestemming om het examen af te leggen.


Elke graad of band dient te worden afgelegd ongeacht uw graad of band behaald bij een andere jiu jitsu vereniging alvorens je in aanmerking komt voor een verdere graadverhoging. Je kan deze graadverhogingen dan op een kortere tijdspanne afleggen tot uw reeds behaalde graad.


Als je eerst eens wilt proberen  kan je na telefonische afspraak (0478513004) vrijblijvend mee trainen. De eerste drie lessen binnen de 2 weken worden u gratis aangeboden.


Het lidgeld dient te worden overgeschreven op rekeningnummer BE 74953123368407 met vermelding van naam en lespakket. 
De jaarlijks (verplichtte) verzekering bedraagt 30 euro en dient afzonderlijk worden overgeschreven op hetzelfde rekeningnummer met vermelding van naam en “verzekering”.


Wie wenst dat er online geen foto's gepubliceerd worden van hem/haar, dient de trainer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.


Elk nieuw aangesloten lid verklaart het bovenstaand etiquette en reglement te hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren en wordt geacht zich hieraan te houden.


In geval van een ongeval, kan volgend aangifteformulier gebriuikt worden: